Visie


Heldere doelen, heldere koers

Weet u waar u met het bedrijf over vijf jaar wilt staan? Focus op doelstellingen zorgt voor focus in de energie en middelen die u in de organisatie heeft en maakt dat de doelstellingen daadwerkelijk bereikt worden.

 • prioriteiten stellen en keuzes maken: bij alle beslissingen die u in het bedrijf neemt kunt u deze afzetten tegen de bijdrage aan de doelstellingen

 • doorvertalen van strategische doelen naar afdelingsdoelen weer doorvertaald naar een persoonlijk jaarplan per medewerker

 • cultuur ondersteunt doelen: doelstellingen doorvertalen naar indicatoren voor cultuur en gedrag. U wilt over vijf jaar de beste dienstverlener zijn binnen uw sector? Wat betekent dit voor de houding en het gedrag van uw medewerkers aan de telefoon, bij de klant en onderling?


 • Tegelijkertijd zijn heldere doelstellingen een goede motivatie en bron van energie voor het bedrijf; weten waar je samen aan bouwt!

  Directie ondersteunend aan medewerkers

  Leider, manager en netwerker
  In de top van uw organisatie heeft u veel verschillende rollen. Het bedrijf heeft behoefte aan leiderschap, degelijk management en goede relaties en acquisitiekracht in de markt. Hoe zorgt u dat al deze rollen goed worden ingevuld? En moet een geboren netwerker ook manager willen zijn of omgekeerd? Het is belangrijk om als directie en management te spreken over het beeld dat je hebt bij iedere rol. Wat is leiderschap in onze organisatie en hoe willen we dat invullen en uitstralen? Hoe hebben we de rollen verdeeld en hebben voldoende aandacht voor alle drie de rollen? Op welk van de drie rollen zijn we minder krachtig dan we willen en hoe ondervangen we dit? ZUCCES begeleidt u als directie- of managementteam en kijkt waar en hoe u krachtiger kunt worden in uw optreden.

  Stilstand van het management betekent stilstand van de organisatie

  Het management is de drijfveer van een sterke organisatie. Zij straalt uit waar de organisatie voor gaat en stuurt aan op de gewenste resultaten en het gewenste gedrag. Het management heeft een voorbeeldfunctie in de manier van werken en handelen. Een gewenste verandering van houding en gedrag in de organisatie begint bij verandering van houding en gedrag van het management. Stilstand van het management betekent dan ook stilstand van de organisatie. Door volle agenda's, de waan van de dag en alle reguliere werkzaamheden kan het er bij inschieten dat u als management de tijd neemt om stil te staan bij en te reflecteren op het eigen functioneren. Ruim hier periodiek tijd voor in.


  Laat de processen in de organisatie aansluiten op de markt

  Van een groot proces als de levering van goederen tot een ondersteunend proces als het facturenproces. Een reeks van (gestandaardiseerde) stappen die leidt tot een vooraf gedefinieerd resultaat. Bij organisatieontwikkeling wordt vaak gekeken naar de nieuwe strategie, nieuwe producten en diensten, nieuwe processen; terwijl er vaak veel winst te behalen is door kritisch te kijken naar alle bestaande processen in het bedrijf. Door de tijd zijn de impliciet vooraf gedefinieerde resultaten achterhaald, zijn er stappen bij ingegroeid door incidentele fouten en problemen en wellicht dat een geheel ander en efficiŽnter proces het doel net zo goed bereikt. Procesoptimalisatie kan op meerdere manieren ingezet worden:

 • periodiek om de organisatie door te lichten op efficiŽntie en effectiviteit

 • om een bezuiniging te realiseren

 • om innovatie in te voeren/ medewerkers effectief en innovatief te leren denken en werken


 • Herkent u dat uw bedrijf worstelt met een van bovenstaande organisatievraagstukken? Neem contact op met ZUCCES, samen kijken we naar uw specifieke situatie en wat ZUCCES mogelijk voor u kan betekenen.


  © 2008 Zucces.nl

  Created by Talentdesign