Quickscan


Is er vaak onduidelijkheid en verwarring over afspraken en verantwoordelijkheden? Krijgt u klachten van klanten over uw producten of diensten of over uw bereikbaarheid? Begint ieder overleg later dan gepland en lukt het vervolgens niet om de hele agenda door te komen? Voelt u dat de sfeer in het bedrijf verslechtert?

Zijn er zaken in de organisatie die niet goed lopen maar is het lastig te bepalen wat de oorzaak is? ZUCCES voert een quick scan uit. ZUCCES bespreekt met u de ervaren knelpunten en biedt een zeer beknopte passende offerte aan. De intake en het aanbod van de offerte zijn vrijblijvend, hier zijn geen kosten aan verbonden.

Het eindproduct is een heldere analyse en plan van aanpak om de knelpunten in de organisatie op te lossen.

© 2008 Zucces.nl

Created by Talentdesign