Management in positie


In iedere groeifase of verandering in de markt is het van belang te kijken of de managementstructuur van bedrijf nog past bij de eisen die de omgeving en het bedrijf aan de topstructuur stellen. ZUCCES kijkt met u naar de eisen vanuit de omgeving en de eisen van de eigen organisatie en maakt met u de vertaling naar rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directie en/of managementteam en vanuit deze ’team’-rol naar de rol van ieder individu in het team.

Het eindresultaat is heldere afspraken over de rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van ieder individu in de topstructuur van de organisatie.

© 2008 Zucces.nl

Created by Talentdesign