Focus op doelstellingen


Waar wilt u met het bedrijf over vijf jaar staan en hoe gaat u deze doelstelling bereiken?
Bereiken van een doelstelling kan alleen als alle energie in het bedrijf is gericht op het behalen van deze doelstelling. Dit vraagt om helder uitgewerkte en gedragen doelstellingen doorvertaald tot op medewerkerniveau. Focus op doelstellingen ondersteunt:

  • prioriteiten stellen en keuzes maken: bij alle beslissingen die u in het bedrijf neemt kunt u deze afzetten tegen de bijdrage aan de doelstellingen

  • doorvertalen van strategische doelen naar afdelingsdoelen en prestatieafspraken

  • cultuur ondersteunt doelen: doelstellingen doorvertalen naar indicatoren voor cultuur en gedrag. U wilt over vijf jaar de beste dienstverlener zijn binnen uw sector? Wat betekent dit voor het gedrag van uw medewerkers aan de telefoon, bij de klant en onderling?


  • Tegelijkertijd zijn heldere doelstellingen een goede motivatie en bron van energie voor het bedrijf; weten waar je samen aan bouwt!

    Het eindproduct is een meerjarenplan van de directie en/of het managementteam met heldere en concrete doelstellingen voor de lange termijn. Vervolgens vertaald naar heldere doelstellingen per afdeling voor het komende jaar.

    © 2008 Zucces.nl

    Created by Talentdesign