Focus in sturing


De eerste stap in focus in sturing is de focus op doelstellingen. De tweede stap is het sturen op de gemaakte afspraken. Een goede basis voor sturing is een jaarplan per medewerker met heldere afspraken en prestatie indicatoren per jaar. Het jaarplan van een medewerker is daarbij een afgeleide van het afdelingsplan aangevuld met persoonlijke ontwikkeldoelstellingen. De profielen per medewerker vormen de basis voor de beoordeling- en functioneringgesprekken.

Het eindproduct is een format voor het jaarplan per medewerker. Tegelijkertijd maken we een afspraak voor de streefdatum waarop iedere medewerker in gesprek met zijn of haar manager het jaarplan heeft ingevuld. ZUCCES ondersteunt en coacht het management gedurende de periode dat de gesprekken met de medewerkers worden gevoerd en de jaarplannen voor het eerst worden ingevuld.

© 2008 Zucces.nl

Created by Talentdesign